پیراهنم روزی گواهی می دهد پاکم

چیزی که از من خواستی جز دل بریدن نیست

چیزی مخواه از من که در اندازه ی من نیست

دنبال آرامش مگرد ای رود سرگردان

چیزی که در دریا نباشد در تو قطعا نیست

گاهی برای گریه کردن بس که تنهایی

جایی برایت بهتر از آغوش دشمن نیست

پیراهنم روزی گواهی می دهد پاکم

ای عشق خیلی وقت ها پاکی به دامن نیست

در عشق باید پر تحمل بود و دور اندیش

پروانه گشتن چاره اش جز پیله کردن نیست

دیانا چت . چت روم دیانا . دیانا چت روم

مخاطب خاصم جای تو روی چشممه

من با تنهایی هایم...

جملات و عکس های تنهایی

چیزی ,دیانا ,چت ,بریدن ,خواستی ,دل ,چیزی که ,از من ,بریدن نیست ,چت روم ,که در

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
hossein7807 infobag witsfoulyco paeizii87 guarsysandga curona raclinina vid-services stockmaster